I Fritz Schur Technical Group har vi defineret fire medarbejderadfærd og fire lederadfærd, som udgør vores kultur, og som understøtter os i arbejdet med visionen, missionen og fokusområderne.

Adfærden siger noget om de forventninger, vi har til dig som medarbejder samt hvilken adfærd du kan forvente af andre.

Det er vigtigt, vi alle holder hinanden op på disse adfærd, så vi får en kultur, der omfavner, at vi kan nå vores mål.