I Fritz Schur Technical Group har vi 4 Fokusområder, som støtter op om og bidrager til at nå vores vision.

Fokusområder_et godt sted at være

Et godt sted at være

Vi ønsker at være et godt sted at være.

Vi skal være motiverede for at komme og være på arbejde og yde en god indsats. Vi har derfor som grundtanke, at FSTG skal være et godt sted at være - Fun is Profit. Vi skal udgøre et godt fællesskab, hvor vi alle bidrager til at samarbejde, spille hinanden gode, respektere hinandens kompetencer og komme hinanden ved kollegialt og socialt. Vores ledere skal støtte op om fællesskabet og det gode sted at være ved at agere rollemodeller og arbejde ud fra, at medarbejderen skal engageres, udvikles og performe.

vission+mission (3)

Digitalisering

Vi ønsker at sætte strøm til kunderejsen og processer

Vi skal imødekomme og forudse kundernes krav, ønsker til og behov for at gøre tingene nemt. Vi skal have gode digitaliserede løsninger, så vi sikrer fleksibilitet, skalerbarhed, effektivitet og lavere omkostninger, og så vi kan opbygge et godt datagrundlag og træffe de rigtige beslutninger.

vission+mission (2)

Bæredygtighed

Vi ønsker at tage et samfundsansvar

Vi skal tænke bæredygtighed ind i vores forretning. Vi skal fokusere på klimavenlige projekter, så vi bidrager til en bedre verden og motiverer vores kunder og leverandører til grønnere løsninger og medvirker til bæredygtigheden i deres deres forretning også.

vission+mission (4)

Dobbelt købmandskab

Vi ønsker at tjene penge ved at være gode købmænd både overfor kunder og leverandører

Vi skal skabe en god forretning ved at være bedre end kundens og leverandørens alternativ. Vi skal bygge og skabe partnerskaber med både kunder og leverandører på flere niveauer. Vi skal være gode købmænd og med vores forståelse for kundernes købskriterier skaber vi værdi for prioriterede kunder og leverandører. Vi gør det nemt for vores partnere ved at tilbyde produkt- og løsningssalg.