lederadfærd 1

Tydelige

Lederne er tydelige

Lederen sikrer kontinuerlig feedback og forventningsafstemning. Denne dialog spiller en aktiv rolle i opretholdelsen af medarbejderens følelse af engagement, udvikling og performance, og sikrer, at modtageren ved, hvad der forventes af vedkommende og derved kan tage ansvar. Lederen skal fokusere på værdiskabende aktiviteter, som sikrer, at vi er konkurrencedygtige og kunder og leverandørers foretrukne partner. Det kræver en prioritering og et fokus, så medarbejderen arbejder på at skabe værdi for forretningen.

lederadfærd 3

Nærværende

Lederne er nærværende

Lederen er tilgængelig og til stede - ikke nødvendigvis fysisk - så det bliver muligt at opbygge tillid og loyalitet, da disse er essentielle for medarbejderens engagement, udvikling og performance. Derudover er lederen klar med hurtig afklaring, så medarbejderen altid har mulighed for at komme videre.

lederadfærd 2

Empowerment

Lederne sikrer empowerment

Lederen sikrer involvering, så medarbejderen bliver engageret og kan komme med nye ideer. Derudover omfatter det også, at lederen delegerer arbejdsopgaver, så medarbejderen selv tager ansvar for opgaven og udvikler sig. Involvering og delegering fordrer transparens, så medarbejderen er i stand til at træffe de rigtige beslutninger.

lederadfærd 4

Resultatorienterede

Lederne er resultatorienterede

Lederen fokuserer på FSTG's mål og eksekverer og skaber resultater, så vi kan være konkurrencedygtige og kunder og leverandørers foretrukne partner.