Fritz Schur Technical Group sætter kvalifikationer, uddannelse og udfoldelsesmuligheder for den enkelte medarbejder i centrum.

Det tilstræbes således, at der for medarbejdere til stadighed er en sammenhæng mellem opgaver og kompetencer samt ønsker til udvikling, og derfor er det essentielt og i alles interesse, at kvalifikationer holdes ved lige og udbygges i forhold til den konkrete arbejdssituation og personlige udvikling.

Vi har en række aktiviteter for at sikre den fortsatte udvikling – både for medarbejderen og for Fritz Schur Technical Group. Disse aktiviteter forudsætter en aktiv medvirken fra begge parter – sammen udvikler vi os.

Udvikling